Příspěvek pát 01. čer 2012 20:32:25

Co je Baum test

Současně s rozborem písma se velmi často používá Baum test, za jehož hlavního tvůrce považujeme Karla Kocha. Patří mezi projektivní metody. Pisatel pomocí kresby promítá (do znakové podoby) své dominantní obsahy vědomí i nevědomí. Přitom může dojít k vyjádření vnitřních konfliktů, odhalení potlačené stránky osobnosti – pocitů méněcennosti, traumat, kompenzace…
Tento test funguje především proto, že se jedná o kresbu neurčitého a mnohoznačného podnětu (v tomto případě jde o libovolný strom mimo jehličnany a cizokrajné stromy).
Kresba stromu nebyla vybrána náhodou. Strom má vysokou symbolickou hodnotu. Jeho vlastnosti vyvolávají řady asociací, které mají pro člověka hluboký niterný význam. Např: střídání života a smrti, popřípadě znovuzrození, plodnost (strom roste, sílí, stárne, usychá – to vše souvisí s představou zrození zrání, života a smrti. Symbolizuje mateřský aspekt – poskytuje stín – tedy ochranu, ovoce – neboli výživu, dřevo – tj.oheň, teplo, domov…)
Test stromu umožňuje pohled na osobnost v celé její složitosti a dynamice. Vypovídá zejména o Eysenckových faktorech osobnosti (introverze, extroverze, stabilita…) dále způsobech prožívání (zábrany, vnitřní konflikty…) reagování, vztazích a přístupu k okolnímu světu, aspiracích ... Usuzovat lze i na úroveň schopností, vypovídá hlavně o přístupu a způsobu řešení problémů.
Problematickou záležitostí testu stromu je otázka validity tedy platnosti výsledků a také to, že každá kresba může mít jinou vypovídací hodnotu. Liší se v množství a přínosností interpretovaných prvků. Můžeme se setkat s kresbami stromů, které neposkytují výrazné informace nebo výsledný rozbor zkreslují či překrucují ( např. schematické kresby, dále použití tzv. uměleckých prvků, které nejsou pisateli vlastní, nepovedená snaha o stylizaci nebo ozvláštnění kresby….
Autora kresby může hodně ovlivnit i prostředí a okolnosti, za kterých kresbu vytváří.
Test stromu proto není vhodné používat jako jedinou samostatnou metodu. Bez možnosti ověření nelze přistupovat k jeho výsledkům jako k jednoznačně daným faktům, ale považujeme je spíše za hypotézy vyžadující ověření z jiných zdrojů např. z rozboru písma…
Přesto tento test (jako součást testované materie) významným způsobem rozšiřuje možnost poznání testovaní osoby.